smok การกระตุ้น Microglia และก็ความเคลื่อนไหวการ

smok

การกระตุ้น Microglia และก็ความ smok เคลื่อนไหวการแสดงออกของยีนของ Neurotrophins ในฮิปโปโปเตมัสแคมปัสข้างหลังการสัมผัสละอองยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในวัยเด็กในแบบจำลอง Murine

ข้อมูลทางระบาดวิทยาปัจจุบันกล่าว smok ว่าความนิยมชมชอบของยาสูบกระแสไฟฟ้า (ยาสูบกระแสไฟฟ้า) และก็ผลปรากฏว่าได้แก่การใช้นิโคตินนั้นมากขึ้นอีกทั้งในวัยรุ่นและก็คนแก่ ด้วยเหตุว่านิโคตินเป็นสารก่อโรคมะเร็งในระบบประสาทที่มีชื่อเสียง สินค้าพวกนี้ก็เลยเป็นภัยรุกรามต่อคนที่สั

มผัสสารในช่วงชีวิตในวัยเด็ก อย่างไรก็ดี มีงานค้นคว้าไม่กี่ชิ้นที่ประเมินความเป็นพิษของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ต่อระบบประสาทศูนย์กลางที่กำลังปรับปรุง จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้เป็นเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อระบบประสาทที่เกิดขึ้นมาจากการสัมผัสละอองยาสูบอิเล็กทรอ

นิกส์ในชีวิตตั้งแต่ต้นเริ่มตัวอย่าง. โดยเฉพาะ การศึกษาวิจัยที่นี่เน้นไปที่พารามิเตอร์ของระบบประสาทที่เกี่ยวพันกับการอักเสบของเส้นประสาทและก็นิวโรโทรฟิน เพื่อบรรลุจุดปร

ะสงค์ดังที่กล่าวถึงแล้ว ตัวทดลอง C57BL/6 ที่ตั้งท้องแล้วก็ทารกแรกเกิดได้รับละอองลอยที่ผลิตขึ้นมาจากตลับยาสูบอิเล็ก

ทรอนิกส์รสยาสูบแบบคลาสสิก (ที่มี 13 มก./มล. และไม่มีนิวัวตำหนิน) ในระหว่างมีท้อง (∼3 อาทิตย์) และก็ให้นมลูก (∼3 อาทิตย์) โดยการหายใจเข้าตลอดตัว การสัมผัสกับสเปรย์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีและไม่มีนิวัวตำหนินทำให้การแสดงออกของยีนฮิปโปโปเตมัสแคมปัสของNgfrรวม

ทั้งBdnf ต่ำลงอย่างเป็นจริงเป็นจังเหมือนกับระดับไซโตไคน์ IL-1β, IL-2 รวมทั้ง IL-6 ในซีรัม การสัมผัสกับละอองลอยของยาสูบกระแสไฟฟ้าโดยไม่มีนิโคตินช่วยเพิ่มการแสดงออกของ Iba-1 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของ microglia ในรอบๆ cornus ammonis 1 ของฮิบโปแคมปัส โด

ยรวมแล้ว คำตอบใหม่ของพวกเรากล่าวว่าการสัมผัสกับสเปรย์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งๆที่มีและไม่มีนิวัวติเตียนนนั้นมีการเสี่ยงอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบประสาทศูนย์กลาง ด้วยเหตุดังกล่าวยาสูบอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นจะต้องได้รับการพินิจพิเคราะห์ว่าเป็นภัยรุกรามต่อร่างกายของสามัญชน โดยเฉพาะในตอนเริ่มของชีวิต ซึ่งจำต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มรวมทั้งการไตร่ตรองแนวนโยบาย…

voopoo อัตราส่วนความเกิดอันตราย/อัตราคี่ (HR/OR) หรือผลกระทบ 

voopoo

อัตราส่วนความเกิดอันตราย/อัตราคี่ voopoo (HR/OR) หรือผลกระทบ (จำนวนร้อยละ) สำหรับในการดูดบุหรี่หรือดูดไอการเสี่ยงด้านของสุขภ

าพที่เกี่ยวหรือภาวะแทรกซ้อนตามการศึกษาวิจัยที่เป็นผู้ voopoo แทนที่เลือก การอ้างอิงโยงเรียกตัวอักษรทั้งหมดทั้งปวงในรูปนี้ ( a, b, c… ) เชื่อมโยงกับเลขอ้างอิงวรรณกรรมในคำชี้แจงรูปภาพซึ่งสามารถเจอได้ในอุปกรณ์เสริมออนไลน์ที่มีเลขเช่นเดียวกันทุกสิ่ง รายงานที่มาที่ไปของ โรคเส้น

เลือดสมอง : a 165 (+++), b 166 (+) แล้วก็ c 167 (++) รายงานที่มาของการ เสพติดที่รับทราบ : d 168 (++) เปอร์เซ็นต์หมายคือรูปร่างของผู้เข้าร่วม (PP) ที่มั่นใจว่าการสูบยาสูบ/ดูดไอเป็นยาเสพติด รายงานที่มาของโรคปอดอุดกันเรื้อรัง (COPD): e 169 (++), f 170a (+++) รวมทั้ง g 170b (++) รายงานที่มาที่ไปของ กล้ามเนื้อหัวใจ

ตาย : h, 171 i, 172แล้วก็ j 173 (++) . ความแตกต่างจากปกติของเยื่อบุฝาผนังเส้นโลหิตส่วนปลายรายงานที่มา: k 94 (+) รวมทั้ง l 143 (+

) เปอร์เซ็นต์แสดงถึง (k) ไม่เหมือนกันสัมพัทธ์สำหรับในการขยายการไหลแบบอาศัยตัวกลาง (FMD) ของเส้นโลหิตแดงแขนสำหรับเพื่อการสนองตอบต่อยาสูบยาสูบแบบรุนแรงแล้วก็การใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ และก็ (l) การลดน้อยลงของการไหลเวียนของโลหิตในเส้นโลหิตแดงที่ปลายแขน (FBF) สโมสรกับการสูบยาสูบในท่อน้ำแบบกระทันหัน . รายงานที่มาของ โรคเส้นเลือดหัวใจ : มัธยม 174 (+++), n 175 (++) รวมทั้ง o 173 (++) รายงานมูลเหตุของ โรคมะเร็งปอ

ด : p 176 (+++) แล้วก็ q 177 (+++) รายงานที่มาของ ความฝืดของเส้นเลือด : r 178a (+) และก็ s 178b(+). เปอร์เซ็นต์แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของดรรชนีการเสริม (AIx) สัมพัทธ์ที่วัดโดย tonometry สำหรับในการสนองตอบต่อยาสูบยาสูบเรื้อรังแล้วก็การใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์หรือการสูบยาสูบใ

นท่อน้ำแบบกระทันหัน รายงานที่มาที่ไปของการ หย่อนยานความสามารถทางเพศ : t 179 (+++) NA หมายคือไม่พร้อมใช้งาน + เป็นปานกลาง (การเรียนรู้แบบกรุ๊ปเดียว <1000 วิชา), ++ หมายคือดี (การศึกษาเล่าเรียนแบบกรุ๊ปเดียว1,000 วิชา) แล้วก็ +++ หมายความว่าหลักฐานทางสถานพยาบา

ลที่กล้าแกร่ง (การวิเคราะห์อภิมานในขนาดใหญ่) ที่มาที่ไปของการเข้าถึงแบบเปิดสำหรับภาพร่างกายสามารถเจอพอดี Pixabay (

https://pixabay.com/de/photos/anatomie-mann-mensch-k örper-haut-254129/) หมายเหตุข้อควรไตร่ตรอง: ค่าที่พรีเซ็นท์นี้อ้างอิงจากการเรียนแบบอย่างที่เลือกเฟ้นมาซึ่งมีหลักฐานระดับประสิทธิภาพแตกต่างกันซึ่งย้ำถึงสิ่งที่มีความต้องการสำหรับเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอีก…