smok

การกระตุ้น Microglia และก็ความ smok เคลื่อนไหวการแสดงออกของยีนของ Neurotrophins ในฮิปโปโปเตมัสแคมปัสข้างหลังการสัมผัสละอองยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในวัยเด็กในแบบจำลอง Murine

ข้อมูลทางระบาดวิทยาปัจจุบันกล่าว smok ว่าความนิยมชมชอบของยาสูบกระแสไฟฟ้า (ยาสูบกระแสไฟฟ้า) และก็ผลปรากฏว่าได้แก่การใช้นิโคตินนั้นมากขึ้นอีกทั้งในวัยรุ่นและก็คนแก่ ด้วยเหตุว่านิโคตินเป็นสารก่อโรคมะเร็งในระบบประสาทที่มีชื่อเสียง สินค้าพวกนี้ก็เลยเป็นภัยรุกรามต่อคนที่สั

มผัสสารในช่วงชีวิตในวัยเด็ก อย่างไรก็ดี มีงานค้นคว้าไม่กี่ชิ้นที่ประเมินความเป็นพิษของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ต่อระบบประสาทศูนย์กลางที่กำลังปรับปรุง จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้เป็นเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อระบบประสาทที่เกิดขึ้นมาจากการสัมผัสละอองยาสูบอิเล็กทรอ

นิกส์ในชีวิตตั้งแต่ต้นเริ่มตัวอย่าง. โดยเฉพาะ การศึกษาวิจัยที่นี่เน้นไปที่พารามิเตอร์ของระบบประสาทที่เกี่ยวพันกับการอักเสบของเส้นประสาทและก็นิวโรโทรฟิน เพื่อบรรลุจุดปร

ะสงค์ดังที่กล่าวถึงแล้ว ตัวทดลอง C57BL/6 ที่ตั้งท้องแล้วก็ทารกแรกเกิดได้รับละอองลอยที่ผลิตขึ้นมาจากตลับยาสูบอิเล็ก

ทรอนิกส์รสยาสูบแบบคลาสสิก (ที่มี 13 มก./มล. และไม่มีนิวัวตำหนิน) ในระหว่างมีท้อง (∼3 อาทิตย์) และก็ให้นมลูก (∼3 อาทิตย์) โดยการหายใจเข้าตลอดตัว การสัมผัสกับสเปรย์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีและไม่มีนิวัวตำหนินทำให้การแสดงออกของยีนฮิปโปโปเตมัสแคมปัสของNgfrรวม

ทั้งBdnf ต่ำลงอย่างเป็นจริงเป็นจังเหมือนกับระดับไซโตไคน์ IL-1β, IL-2 รวมทั้ง IL-6 ในซีรัม การสัมผัสกับละอองลอยของยาสูบกระแสไฟฟ้าโดยไม่มีนิโคตินช่วยเพิ่มการแสดงออกของ Iba-1 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของ microglia ในรอบๆ cornus ammonis 1 ของฮิบโปแคมปัส โด

ยรวมแล้ว คำตอบใหม่ของพวกเรากล่าวว่าการสัมผัสกับสเปรย์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งๆที่มีและไม่มีนิวัวติเตียนนนั้นมีการเสี่ยงอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบประสาทศูนย์กลาง ด้วยเหตุดังกล่าวยาสูบอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นจะต้องได้รับการพินิจพิเคราะห์ว่าเป็นภัยรุกรามต่อร่างกายของสามัญชน โดยเฉพาะในตอนเริ่มของชีวิต ซึ่งจำต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มรวมทั้งการไตร่ตรองแนวนโยบาย